Санитарката Костадинка обикаляше пърдейки между леглата на болните от ковид и по намръщените им физиономии разпознаваше симулантите.