- Сашке, знаеш ли какво е общото между проститутката и приличната жена?

- Ами и двете се опитват да продадат едно и също нещо.
- А разликата?
- Простит**тката продава на дребно, а приличната жена - на едро.