Семейство в леглото:

- Виж, станал ми е!
- Охо! Хайде! Гушвай ме бързо…
- По-тихо! Да не те познае по гласа!