; ; ; Се-ксуалното образование в училище трябва да се състои от слушане на детски рев в продължение на 5 часа. ; ; ;
; }
;
;}