- Скъпа, ако си легна с друга жена... Ще ти стане ли мъчно?

- Защо трябва да ми е мъчно за една непозна жена?