- Скъпа, както ме посъветва, говорих с дъщеря ни за любовта и c*кcа...

- Да, добре си направил, защото тя е вече на 16 години! И как мина разговора?
- Виж, не мога повече да чакам да опитам тия неща, които ми разказа тя!