- Скъпи, Какво да ти донеса от Италия?

- Нещо ефективно против това, което ми донесе от Франция...