След като Дани Кирилов довърши Конституцията, очакваме Марияна Николова да я преведе на английски!!!