След като децата заспаха, мъжа и жената легнаха да гледат предаване за извънбрачните деца.

Мъжа си мислеше: интересно, дали имам и други деца?!
Жената, гледайки го си мислеше: интересно, дали мъжа ми има въобще някакви деца!