; ; ; След определена възраст не празнуваме рождени дни, а периоди на полуразпад. ; ; ;
; }
;
;}