// След паричната подкрепа от един пълничък млад бизнесполитик отборът ще се нарича ЛЕЕВСКИ.

Две французойки си говорят:

- Къде ще посрещнеш Нова година?
- Ами както винаги - в леглото.
- И много народ ли си поканила?

В сервиза:

- Кажете, можете ли да спасите колата ми?
- Мисля че да, ако вмъкнем нова кола между номерата на старата, ще стане

Събирането е скучно, мъжа е отегчен, но жена му - не. Той се обръща към съседа си:

- Имате ли против да пофлиртувам с жена ви? Така жена ми ще ме накара да си ходим

- В CV-то Ви пише, че сте бил пощальон...

- Глупости, няма такова нещо!
- Пише, че от 2017-та до 2019-та сте бил в пощата!
- Да, трябваше да си взема една пратка.

- Има ли доктор на самолета?

- Аз съм доктор, какво има?
- Мисля че господина прави сърдечен удар.
- Аз съм доктор по философия.
- О не, той ще умре!
- Всички ще умрем госпожо

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо.

Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети една коза с насочени напред рога. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - козата паднала в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук една коза?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът. - Пък аз за по-сигурно я бях вързал за една траверса...