Ако имате пистолет, вие се чувствате по-силен, по-умен и по-безстрашен.

За ваше съжаление, сте прав само за първото.
Хан Сяндзъ

Общоизвестно е, че говедата много се дразнят от червения цвят.

За това те се стараят по-бързо да преминат на жълто.

Тайните на виетнамската кухня:

Ако едно ястие ви охапе, то значи, че е прясно.