// Справка от полицията:

Справка от полицията:

обири - 0
грабежи - 0
катастрофи - 0
семейни скандали - 1645790