Срещат се двама приятели. Единият нещо не е в настроение:

- Ще се развеждам. Не се разбираме нещо с жената...
Минало време. Срещат се пак. Оня вече весел:
- Какво стана? Разведе ли се?
- А, не. Повреди се компютъра. Седнахме с жената, пийнахме, поприказвахме... тя не била лош човек.