Стара поговорка:

"Кога в бардака не върви, сменят се курвите, а не креватите."
за новата пленарна зала говоря...