Старият евреин подава молба за развод. Съдията го пита: