Стар евреин е на предсмъртно легло. С пресипнал глас пита:

- Жена ми тук ли е?
- Да, скъпи.
- Децата тук ли са?
- Да, тате.
- А внуците тук ли са?
- Да, дядо!
- Тогава защо в кухнята свети?