; ; ; Статистиката твърди, че на глава от населението най-много сини очи има в Перник. ; ; ;
; }
;
;}