Събрали се Мъж с пари и Жена с опит.

След раздялата им, Мъжът бил с опит, а Жената с пари ...