Съдия пита ищцата:

- Каква е причината, поради която искате развод?
- Ами...
- Пие?
- Не.
- Наркотици?
- Не.
- Носи малко пари в къщи?
- Не, носи достатъчно.
- Бие ви?
- Не.
- Не се грижи за децата?
- Грижи се.
- Изневерява?
- Неее, как можете да си помислите!
- Не ви удовлетворява като жена?
- Не, там всичко е наред.
- Не помага в къщи?
- Помага.
- Тогава каква е причината?
- Виждате ли, господин съдия. Всичко, което е нужно, той го прави... Но, да бяхте видели с каква физиономия!