Съобщение от Ватикана:

- От днес, среднощните стенания като "Ох, Боже мой" и "О, Господи", повече няма да се считат за молитва...