– С жена ми сме в пълна хармония!

– Така ли?
– Ами .. да, аз не мога, тя не иска...