С*ксът в днешно време е като кредита!

На добре осигурените дават, на другите - не...!