- С любовта е същото като с гъбите.

- В какъв смисъл?
- Когато човек забележи, че е сгрешил, вече е късно