- Така, г-жо изглежда сте бременна.

- Какво, бременна съм!!?
- Не, не сте, но така изглежда.