; ; ; - Тате, каква е разликата между мъжа и петела? - Мъжа го скубят жив. ; ; ;
; }
;
;}