- Тате, мисля да се запиша на балет.

- Не сине, това е много опасно.
- Защо?!
- Защото ще ти счупя краката ...