; ; ; - Тате, трето мое гадже отказа да се омъжи за мен и ме напусна! - Не си играй с късмета, синко! Не винаги така ще ти върви! ; ; ;
; }
;
;}