; ; ; - Тате, утре в училище организират скромна родителска среща. - Какво значи ”скромна", Иване? - Аз, ти и директорката. ; ; ;
; }
;
;}