// - Тати, какви са тия дъвки .. Durex?

- Тати, какви са тия дъвки .. Durex?

- Аз колко пъти съм ти казвал да не ми ровиш в джобовете?
- Ама те бяха в чантата на мама

- Има ли доктор на самолета?

- Аз съм доктор, какво има?
- Мисля че господина прави сърдечен удар.
- Аз съм доктор по философия.
- О не, той ще умре!
- Всички ще умрем госпожо

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо.

Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети една коза с насочени напред рога. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - козата паднала в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук една коза?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът. - Пък аз за по-сигурно я бях вързал за една траверса...

- Какво ново с тебе?

- Ожених се.
- Е, така по-добре ли е?
- А бе, за по-добре не е по-добре, ама поне е по-често.

- Какво е общото между секса и бриджа?

- Ако нямаш добър партньор, ти трябва добра ръка.