; ; ; Телефонът звъни. - Вдигни слушалката - казва съпругът, - ако търсят мен кажи: много съжалявам, но мъжът ми не си е вкъщи. Жената вдига слушалката и след малко казва: - Много съжалявам, но мъжът ми... ; ; ;
; }
;
;}