Това дневен и нощен крем са пълни глупости!

Откъде някакъв си крем ще знае колко е часа?