; ; ; - Това твоят мъж ли е? - Не! - А кой тогава? - Един приятел по ор-газъм! ; ; ;
; }
;
;}