Той обича всички хора, независимо от цвета на кожата и от тяхното вероизповедание.

Оптимистите ще кажат, че това е Господ, песимистите - крокодил...