Тя: - С какво искаш да започнеш?

Той: - С романтична вечеря!
Тя: - А да свършиш?
Той: - Заедно.