; ; ; Урок по биология. Учителката пита: - Как да различим кравата от бика? Иванчо отговаря: - Бикът се усмихва когато го доим . ; ; ;
; }
;
;}