Урок по биология. Учителката пита:

- Иванчо, кажи в кои органи има най-много паразити?
- В държавните, госпожо...