Учени са открили женски хормони в бирата!

След шестата говориш несвързано и не можеш да караш.