; ; ; Учителката: - Гошко, домашно имаш ли? - Да, госпожо. Да ви налея ли? ; ; ;
; }
;
;}