; ; ; Учителката : - Иванчо, колко члена е вашето семейство? - Миии...два члена и три пу-тки , госпожо. ; ; ;
; }
;
;}