; ; ; Учителка по време на урок: - Деца! Днес ще ви разкажа приказката за девицата. - За девицата ли? - учудени питат децата. - Спокойно деца, това е само приказка! ; ; ;
; }
;
;}