; ; ; Учител по логика откачи, след като жена му успя да попие сухо вино с мокра кърпичка. ; ; ;
; }
;
;}