Фразата “видял съм какво ли не в тоя живот“,

всъщност означава в превод “денонощно вися в Интернет“...