; ; ; Ходих на среща със съучениците си. 30 години не се бяхме виждали. Три часа ядохме, пихме, спомняхме си и се хилихме. После се оказа, че те са от друго училище! ; ; ;
; }
;
;}