; ; ; Час по физика: - Пешо, кажи поне едно вещество, което от твърдо директно преминава в газообразно състояние? - Фасулът, госпожо! ; ; ;
; }
;
;}