; ; ; Черен и бял влизат в закусвалня. Черния веднага използва разсейването на продавача и взима две банички и ги мушка в джоба си: - Гледай, колко съм добър, никой нищо не разбра. - Това е типично за... ; ; ;
; }
;
;}