- Черния колан на тати винаги ми е вдъхвал респект.

- По карате ли?
- Не, тоя на кръста му