Шеф към подчинен:

- Искам да не ме възприемаш като шеф, а като добър приятел, които обаче е винаги прав