Ако на земята тежиш 100кг, то на Марс ще си едва 38 кг.

ТИ не си дебел, просто си на грешната планета!