- Бързай бавно!

- Ooo, Вие сте философ?
- Не, травматолог.